Formát zrpáv

Aby mohla IoT platforma Vaše zprávy uložit v databázi, je potřeba je dokázat zpracovat. Automaticky jsou rozpoznány a zpracovány následující formáty. Pokud Vaše zařízení používá jiný formát, kontaktujte nás.

Pozor: Jména vyparsovaných hodnot jsou v databázi uložena jako prvky (fields). Nemají tedy žádnou souvislost s "topikem" zprávy.

Numerické hodnoty

Podporovány jsou celočíselné (integer) a desetinné (float / double) hodnoty. Jako oddělovač desetinných míst je používána tečka (.). Jednoduché numerické hodnoty jsou v databázi uloženy pod prvkem (field) value.

Příklady:

12
-45.23
0.7e8
-9E10

JSON

Dalším podporovaným formátem je JSON (JavaScript Object Notation), který umožňuje popisovat strukturovaná data. Jednotlivé vlastnosti jsou uloženy v databázi pod stejnými názvy. Ovšem podporována je jen první úroveň zanoření. Další úrovně jsou konvertovány na jedno-úrovňovou strukturu - viz příklad níže.

1. Příklad - jedna úroveň zanoření, v databázi bude uloženo ve stejném formátu

{
  "temperature": 21.5,
  "humidity": 65.3
}

Uvedená zpráva bude v databázi uložena jako:
temperature 21.5 timestamp_now
humidity 65.3 timestamp_now

2. Příklad - více úrovní zanoření

{
  "values": {
   "temperature": 21.5,
   "humidity": 65.3
  },
  "timestamp": 1540548000
}

Uvedená zpráva bude v databázi uložena jako:
values.temperature 21.5 1540548000
values.humidity 65.3 1540548000

Více informací o formátu JSON naleznete například na následující adrese:
https://cs.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation (česky)

SenML

Formát SenML (Sensor Markup Language) je založen na formátu JSON a umožňuje zapsat více měření v různých časech.

Příklad:

[
  {
   "n": "temperature",
   "t": 1541067035, 
   "v": 23.42,
   "u": "°C"
  },
  {
   "n": "temperature",
   "t": 1541067135, 
   "v": 23.58,
   "u": "°C"
  }
]

V tomto případě budou data v databázi uložena jako dvě hodnoty v následujícím formátu:
temperature_°C 23.42 1541067035
a
temperature_°C 23.58 1541067135

Více informací o formátu SenML naleznete v jeho oficiální specifikaci:
https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-core-senml-16 (anglicky)


Revision #6
Created Fri, Sep 20, 2019 11:00 AM by Jan Pokorný
Updated Tue, May 19, 2020 8:54 AM by Jan Pokorný