Info
Content

Komponenty

Graf

Základní


Obrázek: Základní nastavení grafu

Volba vykreslení (Draw Modes)

Zde je možné pozapínat jak má být graf vykreslen.

 • Sloupce (Bars)
 • Čáry (Lines)
 • Body (Points)

Možnosti vykreslení (Mode Options)

Na výběr je tloušťka čáry, výplň apod. Možnost Staircase vytvoří schodovté přechody mezy datovými body.

Skládání & Prázdná hodnota (Stacking & Null value)

 • Skládání (Stack) - více grafů seskládá na sebe
 • Prázdná hodnota (Null value) - definuje jak se mají zobrazit prázdné hodnoty
  • null - výpadek v grafu
  • connected (spojeno) - výpadek se spojí
  • null as zero (výpadek jako nula) - výpadek se zobrazí jako nula

Osy (Axes)

Grafy poskytují další nastavení, jako např. nastvení os - rozsah os, jednotka, označení atd. Nastavení je dostupné zvlášť pro každou osu.


Obrázek: Nastavení Os grafu

Přiřazení metriky k dané ose je možné po kliknutí na barevnou linku vedle popisku měření pod grafem. Linka je na následujícím obrázku zvýrazněna červeným obdélníkem. Zde je možné měnit i barvu konkrétního měření.


Obrázek: Změna barvy a osy Y

Legenda

Legenda se používá k nastavení popisku jednotlivých měření.


Obrázek: Nastavení Legenda grafů

Upozornění (Alert)

Grafana poskytuje i základní systém pro upozorňování.


Obrázek: Nastavení upozornění

Po nastavení upozornění, můžete nastavit kanály a zprávy v sekci oznámení (Notifications). Kanály, ale musí být předem nastaveny v hlavním panelu nabídek - tlačitko Alerting > Notification channels.
Mezi podporované kanály patří:

 • email
 • slack
 • webhook


Obrázek: Nastavení oznámení

Měřidlo (Gauge)

Základní


Obrázek: Nastavení Možností měřidla

Zobrazení (Display)

Typ zobrazení (Show)

 • Calculation - zobrazení vypočtené agregované hodnoty z vrácených hodnot z databáze
 • All values - zobrazení všech hodnot vrácených z databáze

Labels
Zapne v měřidle číselné prahové hodnoty.

Markers
Zapne v měřidle barevné značky.

Prvek (Field)

Toto nastavení umožňuje sekundárně pojmenovat měřidlo (Title), určit jednotku (Unit), nastavit minimální a maximální rozsah hodnot a nastavit počet desetinných míst.

Prvek Title obsahuje několik "wild-cards":

 • $__series_name - vloží jméno měření
 • $__field_name - vloží jméno hodnoty
 • $__calc - typ výpočtu

Prahové hodnoty (Tresholds)

Prahové hodnoty vytvářejí barevně oddělené sekce pro čitelnější rozpoznání hodnoty.
Hodnota Base je brána z Field > Min

Mapování hodnoty (Value mapping)

Mapování hodnoty je velice užitečný nástroj pro definice vlastních textových hodnot. Například hodnota 0 může znamenat ZAVŘENO a 1 OTEVŘENO. Na obrázku níže je výchozí mapování – nenalezená data (null) jsou zobrazena jako N/A text.


Obrázek: Mapování hodnot měřidla

No Comments
Back to top