Info
Content

Napojení na Excel

Microsoft umožňuje pro verze Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013 a Excel 2010 importovat data v JSON formátu z webového zdroje. Tímto způsobem lze získat pomocí SQL dotazu konkrétní data z vybrané databáze a interpretovat je v Excelové tabulce. Nad daty už je po té možné provádět pokročilé analýzy a získávat grafické výstupy.

Výběr zdroje dat:
Data - Nový dotaz - Z jiných zdrojů - Z webu
(obr)

Do Adresy URL vložíme námi vytvořenou adresu, která obsahuje: adresu serveru, informace o databázi a enkódovaný SQL dotaz viz. příklad.
(obr)

Příklad URL adresy:

https://db.hexio.cloud/query?db=metrics_VI1m9Tiy&q=SELECT%20mean(%22value%22)%20FROM%20%22test.home.interior.humidity%22%20WHERE%20time%20%3E%3D%20now()%20-%2024h%20GROUP%20BY%20time(5m)%20fill(null)%0A

Struktura URL adresy:
Doména: https://db.hexio.cloud/query
Query znak: ?
Databáze: db=metrics_VI1m9Tiy
Query oddělovač: &
Enkódovaný URL SQL dotaz:

q=SELECT%20mean(%22value%22)%20FROM%20%22test.home.interior.humidity%22%20WHERE%20time%20%3E%3D%20now()%20-%2024h%20GROUP%20BY%20time(5m)%20fill(null)%0A

↑ encode ↑
SELECT mean("value") FROM "test.home.interior.humidity" WHERE time >= now() - 24h GROUP BY time(5m) fill(null)

Po potvrzení ještě doplníme basic autentizaci - uživatelské jméno a heslo umožňující přístup do databáze. (Veškeré potřebné údaje jsou dostupné v aplikaci Hexio na adrese console.hexio.cloud)
(obr)

Nyní máme načtený JSON a stromovou strukturou se proklikáme až k hodnotám, které nás zajímají.
(obr)

Označíme všechny položky (ctrl+a) a převedeme je do tabulky.
Transformace - Převést do tabulky - OK
(obr)

V druhém kroku musíme hodnoty extrahovat do čitelné podoby a oddělit středníkem.
Transformace - Strukturovaný sloupec - Extrahovat hodnoty - Středník
(obr)

Extrahovaná tabulka obsahuje pouze jeden sloupec, ve kterém je uložena časová značka i naměřené hodnoty. Pro další práci je nutné data rozdělit do dvou sloupců.
Rozdělit sloupec - Oddělovačem - Středník
(obr)

Každému sloupci vybereme vhodný datový typ.
Column1.1 je časová značka, zvolíme tedy Datový typ: Datum/Čas
Column1.2 může obsahovat různé datové typy. (např: Číslo)
(obr)

Import dat dokončíme zavřením a načtením dokumentu.
Soubor - Zavřít a načíst

No Comments
Back to top