Info
Content

Protokoly

MQTT(s)

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) je jednoduchý protokol pro přenos dat podporující model publish / subscribe. Platforma aktuálně podporuje MQTT protokol verze 3 a jeho zabezpečenou variantu MQTTS. Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme používat variantu MQTTS.

  • Defaultní port pro MQTT: 1883
  • Defaultní port pro MQTT-secured: 8883

Přístupové údaje k MQTT spojení naleznete v sekci Kanály pod příslušným projektem.

Více informací
http://mqtt.org/ (anglicky)
https://www.hivemq.com/mqtt-essentials/ (anglicky)
https://www.root.cz/clanky/protokol-mqtt-komunikacni-standard-pro-iot/ (česky)

HTTPS

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol běžně používaný v prostředí webu a moderních aplikací. IoT platforma prostřednictvím tohoto protokolu umožňuje zprávy odesílat i přijímat.

POZOR: Cloud přijímá pouze zabezpečenou variantu HTTPS.

Přístupové údaje k HTTPS spojení naleznete v sekci Kanály pod příslušným projektem.

Více informací o HTTP(s) naleznete na následujících odkazech:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol (česky)
https://en.wikipedia.org/wiki/Server-sent_events (anglicky)
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Server-sent_events/Using_server-sent_events (anglicky)
https://www.html5rocks.com/en/tutorials/eventsource/basics/ (anglicky)

Komunikační principy

Odesílání zpráv do IoT platformy (publish)

MQTT:
Host: connect.hexio.cloud
Port: 1883 nebo 8883
Message (Topic): <vas/topik>

HTTPS:
URL: https://connect.hexio.cloud/v1/topic/<vas/topik>

Příklad HTTPS požadavku, který odešle pod uživatelským jménem a heslem “test” hodnotu “22.8” na topic “home/livingroom/temperature”:

POST /v1/topic/home/livingroom/temperature HTTP/1.1
Host: connect.hexio.cloud
Content-Type: application/json
Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0

22.8

Příklad celé URL adresy:

https://connect.hexio.cloud/v1/topic/home/livingroom/temperature

Příklad URL adresy s parametrem retain:

https://connect.hexio.cloud/v1/topic/garden/temperature?retain=1

Příjem zpráv z IoT platformy (subscribe)

Pro příjem zpráv je potřeba zaslat HTTP požadavek metodou GET na následující endpoint a provést autentifikaci pomocí metody Basic. HTTP spojení je dlouhotrvající a odpověď je ve formátu EventStream, která je použitelná s technologií Server Sent Events. Streamovaná data jsou poté ve formátu JSON.

URL: https://connect.hexio.cloud/v1/topic/<vas/topic>

Příklad HTTPS požadavku, který bude vracet zprávy publikované na topicu “/v1/topic/garden/temperature”:

GET /v1/topic/garden/temperature HTTP/1.1
Host: connect.hexio.cloud
Content-Type: application/json
Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0

Příklad HTTPS odpovědi:

HTTP/1.1 200 OK

Content-type: text/event-stream
data: {"topic":"garden/temperature","retain":false,"payload":"22.8"}
data: {"topic":"garden/temperature","retain":false,"payload":"22.7"}
data: {"topic":"garden/temperature","retain":false,"payload":"22.9"}
No Comments
Back to top