Info
Content

Začínáme

Úvod

Grafana je cloudový nástroj pro tvorbu vizuálních nástěnek. Tento nástroj umožňuje napojení různých databázových zdrojů, jako například InfluxDB, ElasticSearch, PostgreSQL atd. Pomocí snadného klikacího rozhraní je možné vytvářet přehledné monitorovací panely, testovací grafy, porovnávar hodnoty nebo analyzovat data pomocí různých matematických funkcí.

Přihlášení

Grafana v Hexio IoT Platformě je dostupná na https://grafana.hexio.cloud/login.

LogIn.jpg
Obrázek: Přihlašovací stránka Grafany

Poznámka: Grafana může mít i veřejnou organizaci, na kterou můžete být přesměrováni bez přihlášení. Kliknutím na ikonu přihlášení, která je zobrazena na obrázku níže na levé straně, se dostanete zpět na stránku pro přihlášení. Tuto ikonu naleznete dole v levém panelu nabídek. Po přihlášení je na stejném místě zobrazena profilová ikona (obrázek níže - vpravo). V případě, že je levý panel nabídek skrytý, klikněte na logo v levém horním rohu.

SignedNotSinged.jpg
Obrázek: Ikona přihlášení vs Profilová ikona

Domovská stránka

Po přihlášení, uvidíte naposledy navštívené nástěnky a nástěnky označené hvězdičkou. Po kliknutí na profilovou ikonu se dostanete do sekce profilu (ikona profilu > Preferences).

Home.jpg
Obrázek: Domovská stránka

Profil

V profilové sekci můžete vidět svoje osobní informace. Je zde možné změnit si i heslo.
Pozor: Grafana a Hexio IoT Cloud nejsou vzájemně provázané, tedy změněné heslo se projeví vždy jen v konrétním nástroji a nebude snychronizováno.

Profile.jpg
Obrázek: Nastavení profilu

Přepínání mezi organizacemi

Jestliže jste členem ve více organizacích, vidíte nástěnky pouze z jedné organizace. Pro přepnutí do jiné organizace, klikněte na profilovou ikonu a poté na tlačítko „Switch” u momentálně vybrané organizace, označené „Current Org“ (obrázek výše). Následně uvidíte přepínací dialog jako na obrázku níže. Po kliknutí na tlačítko „Switch to“ se provede přepnutí do zvolené organizace.

SwitchOrg.jpg
Obrázek: Přepínání organizací

Panel nabídek

Hlavní panel nabídek obsahuje několik tlačítek. Nezapomeňte, že ne všechna tlačítka jsou dostupná pro všechny role v Grafaně (Admin/Editor/Viewer). Příklad je zobrazen pro roli administrátora.

  • Ikona “PLUS” se používá na tvorbu nových nástěnek.
  • Ikona se “ČTVERCI” umožňuje prohlížet a spravovat nástěnky, stejně jako vytvořit playlist a snímek.
  • Ikona "KOLEČKO S KOMPASEM" slouží pro rychle zobrazení dat.
  • Ikona “ZVONEK” je pro přehled všech upozornění a pro nastavení oznamovacích kanálů.
  • Ikona “OZUBENÉHO KOLEČKA” je dostupná pouze pro administrátory organizace.
  • Ikona “ŠTÍTU” je dostupná pouze pro administrátory celé Grafany.

CDAC.jpg
Obrázek: Položky panelu nabídek

Veřejná nástěnka

V případě, že nejste přihlášeni, uvidíte volně přístupné nástěnky. Pro přihlášení, kliknete na ikonu zobrazenou na 2. obrázku v sekci Začínáme. V případě, že je levý panel nabídek skrytý, klikněte na logo v levém horním rohu.

PublicBoard.jpg
Obrázek: Veřejná domovská stránka

No Comments
Back to top