Info
Content

Začínáme

Úvod

Hexio IoT Platforma poskytuje nástroje pro sběr dat ze široké škály zařízení a jejich následné zpracování. Dále umožňuje tyto data vizualizovat a přistupovat k nim prostřednictvím API rozhraní pro další integrace.

Následující kapitoly obsahují technické specifikace a postupy pro integraci Vašich zařízení do IoT platformy a následný přístup k Vašim datům.

Sběr dat

Pro sběr dat jsou podporovány protokoly MQTTv3 a HTTP. Obě rozhraní pracují na principu publish / subscribe a tedy podporují nejen příjem zpráv, ale také odesílání zpráv zpět do zařízení.

Topik

Každá příchozí i odchozí zpráva je identifikována hodnotou zvanou “topic”, kterou si můžete představit jako cestu v adresářové struktuře ve Windows nebo Linux. Pod tímto identifikátorem také naleznete Vaše zprávy v databázi.

Topic může popisovat například umístění zařízení a měřenou veličinu nebo informaci o zařízení.

Příklady topiků:

home/livingroom/temperature
doma/obyvaci-pokoj/teplota
device-id/123/global/power

Prvek (Field)

Všechny vyparsované hodnoty jsou v databázi pojménovány podle názvu v JSON nebo SenML, nestrukturované hodnoty jsou automaticky pojmenovány jako value.

Pozor: pojmenování prvku nemá souvislost s topikem zprávy.

Příklad:
Topik:
doma/obyvaci-pokoj - název měření v databázi

Prvky (Fields):

  • teplota 24.5 - prvek tohoto měření, tedy datový bod
  • vlhkost 47.1 - prvek tohoto měření, tedy datový bod
No Comments
Back to top