Info
Content

IQRF GW Daemon

Oficialní stránky:
IQRF GW Daemon

Instalace

Instalace IQRF Daemonu.
Instalace IQRF WEB app.

Připojení k Hexio IoT Platformě

Po přihlášení do IQRF GW WEB aplikace, zvolíte Configuration (Konfiguraci) > MQTT interface > Tlačítko Add (přidat) v pravém rohu.

Parametry:

 • Name of instance (název instance) - pojmenování připojení, zadejte Hexio IoT Cloud
 • Broker address (adresa MQTT brokeru včetně portu) - zadejte connect.hexio.cloud:1883
 • ClientID (ID MQTT klienta) - zadejte jakýkoli text
 • Persistence - ponechte 1
 • QoS (kvalita služby) - ponechte QoS 1 - At least once
 • Topic for request (topic pro požadavek) - Topik pro zasílání požadavků do daemonu
 • Topic for response (topic pro odpověď) - Topik pro zasílání odpovědí z daemonu

Obraázek: Ukázka konfigurace MQTT spojení v IQRF WEB UI

Nastavení periodického čtení

Pro nastavení periodického čtení je nejlepší zaslat požadavek na topik označený Topic for requests (viz výše) s nastavením periodického čtení.

Oficiální dokumentace k Scheduleru

Hexio IoT Platforma momentálně podporuje pouze IQRF Standart Devices (zařízení podporující IQRF standart).

Tedy "mType": "iqrfSensor_ReadSensorsWithTypes".

Konkrétně API request ReadSensorsWithTypes request v1-0-0 - příklad

Příklad požadavku v1.0.0:

{
 "mType": "mngScheduler_AddTask",
 "data": {
  "msgId": "testSchedulerAdd",
  "req": {
   "clientId": "SchedulerMessaging",
   "task": {
    "messaging": "Hexio IoT Cloud",
    "message": {
     "mType": "iqrfSensor_ReadSensorsWithTypes",
     "data": {
      "msgId": "testRaw",
      "req": {
       "nAdr": 4,
       "param": {
        "sensorIndexes": -1
       }
      },
      "returnVerbose": true
     }
    }
   },
   "timeSpec": {
    "cronTime": [
     "*/10",
     "*",
     "*",
     "*",
     "*",
     "*",
     "*"
    ],
    "periodic": false,
    "period": 0,
    "exactTime": false,
    "startTime": ""
   },
   "persist": true
  },
  "returnVerbose": true
 }
}

Příklad požadavku v2.0.0:

{
 "TasksJson": [
  {
   "time": "0 */1 * * * * *",
   "service": "SchedulerMessaging",
   "task": {
    "messaging": "Hexio IoT Cloud",
    "message": {
     "mType": "iqrfSensor_ReadSensorsWithTypes",
     "data": {
      "msgId": "a726ecb9-ee7c-433a-9aa4-3fb21cae2d4d",
      "repeat": 1,
      "req": {
       "deviceAddr": 1
      },
      "returnVerbose": true
     }
    }
   }
  },
  {
   "time": "1 */1 * * * * *",
   "service": "SchedulerMessaging",
   "task": {
    "messaging": "Hexio IoT Cloud",
    "message": {
     "mType": "iqrfSensor_ReadSensorsWithTypes",
     "data": {
      "msgId": "b726ecb9-ee7c-433a-9aa4-3fb21cae2d4d",
      "repeat": 1,
      "req": {
       "deviceAddr": 2
      },
      "returnVerbose": true
     }
    }
   }
  }
 ]
}

Příklad požadavku v2.1.0:

{
  "taskId": 1,
  "clientId": "SchedulerMessaging",
  "timeSpec": {
    "cronTime": [
     "*/10",
     "*",
     "*",
     "*",
     "*",
     "*",
     "*"
    ],
    "exactTime": false,
    "periodic": false,
    "period": 0,
    "startTime": ""
  },
  "task": {
    "messaging": "Hexio IoT Cloud",
    "message": {
     "mType": "iqrfSensor_ReadSensorsWithTypes",
     "data": {
       "msgId": "testEmbedSensor",
       "req": {
        "nAdr": 8,
        "param": {
          "sensorIndexes": -1
        }
       },
      "returnVerbose": true
     }
   }
  }
}

Cron Formát

Více naleznete zde v CZ, zde v EN. Tento cron formát je rozšířen ještě o sekundy (1. místo).

 • Lomítko / před číslicí znamená "každých"
 • Hvězdička * znamená, že na dané položce nezáleží

Příklad:

 • * u minut: na minutách nezáleží
 • 5 u minut: vždy 5. minutu
 • */5 u minut: každých 5 minut

Legenda:
Nastavení časovače na periodu 5 sekund:

[
 "*/5", - sekunda (0 - 59)
 "*", - minuta (0 - 59)
 "*", - hodina (0 - 23)
 "*", - den v měsíci (1 - 31)
 "*", - měsíc (1 - 12)
 "*", - den v týdnu (0 = neděle, 1 = pondělí, ..., 6 = sobota)
 "*" - rok
],

Nastavení časovače na spuštění vždy o půlnoci:

[
 "0", - sekunda (0 - 59)
 "0", - minuta (0 - 59)
 "0", - hodina (0 - 23)
 "*", - den v měsíci (1 - 31)
 "*", - měsíc (1 - 12)
 "*", - den v týdnu (0 = neděle, 1 = pondělí, ..., 6 = sobota)
 "*" - rok
],

Nastavení časovače na spuštění vždy 10. vteřinu každé minuty:

[
 "10", - sekunda (0 - 59)
 "*/1", - minuta (0 - 59)
 "*", - hodina (0 - 23)
 "*", - den v měsíci (1 - 31)
 "*", - měsíc (1 - 12)
 "*", - den v týdnu (0 = neděle, 1 = pondělí, ..., 6 = sobota)
 "*" - rok
],
No Comments
Back to top