Info
Content

NodeRED

NodeRED je nástroj pro tzv. "flow-based" programování, tedy graficky klikatelné definování algoritmu. Je naprogramovaný v Node.js a má WEB rozhraní.

Oficiální stránky:
https://nodered.org/

Instalace

Kompletní návod naleznete zde.

Pro automatickou instalaci doporučujeme provést tento skript:

bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/raspbian-deb-package/master/resources/update-nodejs-and-nodered)

Skript provede následující operace:

 • Odstraní předchozí verze Node.js a NodeRED.
 • Nainstaluje nejnovější stabilní verzi Node.js pomocí NodeSource.
 • Nainstaluje nejnovější stabilní verzi NodeRED pomocí npm (node package manager).
 • Volitelně doinstaluje užitečné nody pro RaspberryPi (doporučujeme doinstalovat).
 • Nastaví NodeRED jako službu a připraví obslužné příkazy

Automatické spouštění služby se povolí příkazem:

sudo systemctl enable nodered.service

NodeRED po instalaci běží na:
http://<ip-address>:1880

NodeRed dashboardy běží na:
http://<ip-address>:1880/ui

Napojení na Hexio IoT Platformu

Postraní panel se skládá z několik sekcí:

 • Input (vstupy) - vstupní rozhraní pro sběr dat
 • Output (výstupy) - výstupní rozhraní pro odesílání dat
 • Function (funkce) - sada připravených funkcí pro práci s daty
 • Social (sociální sítě)
 • Storage (uložiště)
 • Analysis (analýzy)
 • Advanced (pokročilé)
 • ...další

MQTT

Pro napojení na platformu je třeba zvolit node mqtt ze sekce Output a přetáhnout na plochu (Flow 1).

Edit

Dvojitým klikem na node se dostanete do nastavení (Edit mqtt out node). Kliknutím na Done uložíte celou konfiguraci nodu.

 • Server - napojení na server, viz níže
 • Topic - výchozí topik, můžete nechat prázdný a generovat ho během flow v dřívějším nodu
 • QoS - kvalita služby, nechte 1
 • Retain - uložení poslední hodnoty v brokeru, nechte false
 • Name - jméno nodu, pro přehlednost doporučujeme pojmenovat třeba Hexio IoT Platform

Server

Kliknutím na ikonku tužky u Server přejdete na konfiguraci připojení k serveru. Kliknutím na Add server uložíte, tento server pak bude dostupný i v jiných MQTT nodech.

 • Záložka Connection (připojení)
  • Name (jméno) - pojmenování serveru, doporučujeme pojmenovat jako Hexio IoT Cloud
  • Server (server) - hostname, vždy connect.hexio.cloud
  • Port - port na severu, nechte 1883 pro nezabezpečené spojení, pro zabezpečené použijte 8883
  • Enable secure (povolení SSL) - nechte nezaškrtlé
  • Client ID - nechte prázdné, vygeneruje se automaticky náhodné ID
 • Security (zabezpečení, přístupové údaje)
  • Username (uživatelské jméno) - zde vyplníte JMÉNO (podle následujícího obr.)
  • Password (heslo) - zde vyplníte HESLO (podle následujícího obr.)

Přístupové údaje v Hexio IoT Platformě:
Hexio IoT Platform > Vaše organizace > Váš projekt > menu Kanály

No Comments
Back to top