Recently Updated Pages

IQRF GW Daemon

Oficialní stránky:IQRF GW Daemon Instalace Instalace IQRF Daemonu. Instalace IQRF WEB app. Př...

IQRF GW Daemon

Official website:IQRF GW Daemon Hexio IoT Platform supports only IQRF Standart Devices. E...

Data Formats

The platform is able to automatically parse the following data formats. If Your device uses a dif...

Napojení na Google Sheets

Tabulka pro nastavení přístupu: Parametr Hodnota Hostname: https://db.hexio.cloud Dat...

Formát zrpáv

Aby mohla IoT platforma Vaše zprávy uložit v databázi, je potřeba je dokázat zpracovat. Automatic...

NodeRED

NodeRED je nástroj pro tzv. "flow-based" programování, tedy graficky klikatelné definování algori...

Napojení na Excel

Microsoft umožňuje pro verze Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013 a Excel 2010 importov...

Protocols

MQTT(s) MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) is a simple light-weight protocol for data tr...

Protokoly

MQTT(s) MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) je jednoduchý protokol pro přenos dat podporu...

Components

Graph General Image: Basic Graph Settings Draw Modes Here you can set up the mode in which th...

Dashboards

First Dashboard You can create a new dashboard by clicking the PLUS icon > Dashboard on the M...

Getting Started

Introduction Grafana is a cloud tool for the creation of visual boards. This tool allows the con...

Data Export

The stored data can be accessed and queried using the InfluxDB API. InfluxDB provides an HTTP pro...

Getting Started

Introduction Hexio IoT Platform contains functions for easy data collection from a broad range o...

Export dat

Pro export dat je poskytován přímý přístup k API rozhraní databáze InfluxDB, které je založeno na...

Začínáme

Úvod Hexio IoT Platforma poskytuje nástroje pro sběr dat ze široké škály zařízení a jejich násle...

Komponenty

Graf Základní Obrázek: Základní nastavení grafu Volba vykreslení (Draw Modes) Zde je možné po...

DS18B20

Popis: DS18B20 je digitální teplotní senzor od firmy Maxim (dříve Dallas). Umožňuje měřit teplot...

Nástěnky

První nástěnka Kliknutím na ikonu PLUS > Dashboard v hlavním panelu vytvoříte novou nástěnku ...

Začínáme

Úvod Grafana je cloudový nástroj pro tvorbu vizuálních nástěnek. Tento nástroj umožňuje napojení...

Back to top