Search Filters
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

66 total results found

Hexio IoT Platform (EN)

Hexio IoT Platform related guides and knowledge-base.

Začínáme

Hexio IoT Platforma Integrační Manuál

Úvod Hexio IoT Platforma poskytuje nástroje pro sběr dat ze široké škály zařízení a jejich násle...

Mini UNI - Odečet vodoměru

Podporovaná Zařízení Solidus TECH / ITECO

Popis: Zařízení slouží pro dálkový optický odečet vodoměrů. Naměřené údaje zasílá v určitých int...

NLII CO2

Podporovaná Zařízení Protronix

Popis: Čidlo měří koncentraci oxidu uhličitého, relativní vlkhosti a teplotu. Naměřené údaje zas...

NLII iVOC

Podporovaná Zařízení Protronix

Popis: Čidlo je citlivé na těkavé organické látky typicky obsažené ve vydýchaném vzduchu (plynné...

Icon Attributions

Acknowledgements

Icons used in this documentation come from the following sources: Icons made by Freepik from ...

Začínáme

Hexio IoT Platforma Grafana Průvodce

Úvod Grafana je cloudový nástroj pro tvorbu vizuálních nástěnek. Tento nástroj umožňuje napojení...

Nástěnky

Hexio IoT Platforma Grafana Průvodce

První nástěnka Kliknutím na ikonu PLUS > Dashboard v hlavním panelu vytvoříte novou nástěnku ...

Komponenty

Hexio IoT Platforma Grafana Průvodce

Graf Základní Obrázek: Základní nastavení grafu Volba vykreslení (Draw Modes) Zde je možné po...

Formát zrpáv

Hexio IoT Platforma Integrační Manuál

Aby mohla IoT platforma Vaše zprávy uložit v databázi, je potřeba je dokázat zpracovat. Automatic...

LS-111

Podporovaná Zařízení GlobalSat

Popis: Zařízení měřící CO2, teplotu a vlhkost v místnosti. Naměřené údaje zobrazuje na displeji ...

Protokoly

Hexio IoT Platforma Integrační Manuál

MQTT(s) MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) je jednoduchý protokol pro přenos dat podporu...

Export dat

Hexio IoT Platforma Integrační Manuál

Pro export dat je poskytován přímý přístup k API rozhraní databáze InfluxDB, které je založeno na...

Getting Started

Hexio IoT Platform Grafana Guide

Introduction Grafana is a cloud tool for the creation of visual boards. This tool allows the con...

Dashboards

Hexio IoT Platform Grafana Guide

First Dashboard You can create a new dashboard by clicking the PLUS icon > Dashboard on the M...

Components

Hexio IoT Platform Grafana Guide

Graph General Image: Basic Graph Settings Draw Modes Here you can set up the mode in which th...

Getting Started

Hexio IoT Platform Integration Guide

Introduction Hexio IoT Platform contains functions for easy data collection from a broad range o...

Protocols

Hexio IoT Platform Integration Guide

MQTT(s) MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) is a simple light-weight protocol for data tr...

Data Formats

Hexio IoT Platform Integration Guide

The platform is able to automatically parse the following data formats. If Your device uses a dif...

Mini UNI - T, RV, AT

Podporovaná Zařízení Solidus TECH / ITECO

Popis: Zařízení měří teplotu, relativní vlhkost a atmosférický tlak. Naměřené údaje zasílá v urč...

IQRF Standart Device

Supported Devices

Hexio IoT Platforma (CZ)

Znalostní báze a dokumentace Hexio IoT platformy.

Protronix

Podporovaná Zařízení

Hexio IoT Platform

How to work with Hexio IoT Platform.

Supported Devices

Guides and instructions on how to connect devices from various manufacturers to the Hexio IoT Cloud.

Hexio IoT Platforma

Jak pracovat s Hexio IoT Platformou.

Podporovaná Zařízení

Acknowledgements

Content acknowledgements and attributions.

GlobalSat

Podporovaná Zařízení

Solidus TECH / ITECO

Podporovaná Zařízení

Grafana Průvodce

Hexio IoT Platforma

Analýza

Hexio IoT Platforma

Integrační Manuál

Hexio IoT Platforma

Integration Guide

Hexio IoT Platform

Grafana Guide

Hexio IoT Platform

ElkoEP

Podporovaná Zařízení

Bluematic

Podporovaná Zařízení

Tesla Blatná

Podporovaná Zařízení

RaspberryPi

Podporovaná Zařízení

Standardní IQRF zařízení

Podporovaná Zařízení

Data Export

Hexio IoT Platform Integration Guide

The stored data can be accessed and queried using the InfluxDB API. InfluxDB provides an HTTP pro...

Back to top